Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2014

ejdzi
2612 36d3
Disney's Eyes
Reposted fromckisback ckisback
ejdzi
A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec. Wielkość nie boi się śmieszności.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromavooid avooid
ejdzi
Rozpaczliwie zależało jej na tym, by zmienić coś w swym życiu, jednocześnie zaś była wybredna - także na swój sposób, piękna - ale mimo to brakowało jej widocznie atutów, by stać się kimś, kto sprostałby jej wyobrażeniom na temat własnej osoby.
— Charles Bukowski
Reposted fromifyouleave ifyouleave
ejdzi
4414 a71a
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ejdzi
Te czerwcowe wieczory coś w sobie mają. Zawsze jest to poczucie niedosytu, że nie do końca wykorzystaliśmy najpiękniejsze wieczory lata.

Reposted fromhole-love hole-love
ejdzi
3352 0ff3
Reposted fromhole-love hole-love
ejdzi
4632 81e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ejdzi
a więc milczymy 
myśląc o sobie z daleka.
Reposted fromhole-love hole-love
ejdzi
Reposted fromfandoms fandoms viahimym himym
ejdzi
  
Reposted fromfandoms fandoms viahimym himym
ejdzi
  
Reposted fromfandoms fandoms viahimym himym
ejdzi
      
Reposted fromfandoms fandoms viahimym himym

August 06 2014

ejdzi
2853 a513
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
3627 ed9f
Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses
7281 777e
Reposted fromsoplica soplica
ejdzi
3275 ffe3
Never!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
ejdzi
3535 d4a3
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7270 f179
Reposted fromsoplica soplica
ejdzi
Reposted frombraindrops braindrops
ejdzi
3724 1fbe 500
Reposted fromM74Funky M74Funky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl