Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2014

ejdzi
ejdzi
9498 0d49
Reposted from100suns 100suns
ejdzi
9499 c3db
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 26 2014

ejdzi
Play fullscreen
Reposted fromnewlifee newlifee
ejdzi
8416 dc35
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
ejdzi
8500 82f2
Reposted frommartynkowa martynkowa
ejdzi
ejdzi
8599 f70b
Reposted frommartynkowa martynkowa
ejdzi
8640 11d6
Reposted frommartynkowa martynkowa
ejdzi
ejdzi
8860 2532
Reposted frommartynkowa martynkowa
ejdzi
9165 870c
Reposted fromtinks tinks
ejdzi
9296 cfe1
Reposted fromprettyfoods prettyfoods
ejdzi
9352 f098
Reposted fromtinks tinks
ejdzi
9452 4d6d 500
Reposted fromtinks tinks
ejdzi

Pozytywny akcent na dzisiaj:
Stoję w kolejce w Rossmanie. Przede mną facet, na oko 30+ lat. Patrzy się na "Bransoletki YOLO", które są do kupienia przy kasie. 
I jakby gdyby nigdy nic mówi "yolo srolo. Dzieciakom nie chciało się w szkole uczyć o Carpe Diem, to potem takie bzdury kupują". Chwilę potem zapłacił za zakupy i wyszedł.

Jakbym był kierowcą autobusu, to zacząłbym klaskać.

— Jasiek
Reposted fromsweetashny sweetashny
ejdzi

No więc jasne, że będziesz popełniał błędy. I będziesz się na nich uczył, żeby ich nie powtarzać. Kiedy narobisz bigosu, nie próbuj udawać, że wszystko w porządku. A przede wszystkim nie próbuj oszukiwać samego siebie i wmawiać sobie, że tak właśnie należało postąpić. 

 

— John Flanagan
Reposted fromtinks tinks

August 25 2014

ejdzi
Niektórzy najwyraźniej mają już wpisane w istnienie taki stan rzeczy, że zawsze muszą na coś czekać, zawsze coś im jest nie tak i zawsze słyszą w uchu cichy, irytujący głosik mówiący: "jesteś do bani". Oczywiście obowiązkowo nigdy nie cieszą się z tego, co już mają, nawet jeśli mają dużo. I choćby doskonale zdawali sobie sprawę, że to złe i zależy wyłącznie od ich spojrzenia na świat, nie potrafią znaleźć ani siły, ani sposobu na to, aby coś zmienić. I chodzi sobie taki smutny człowiek, sam nie wiedzący czego by chciał od życia.
Reposted bynewlifee newlifee

August 24 2014

ejdzi
0180 fe7c
..the future's not ours to see,
que sera, sera.
what will be, will be.
Reposted byveronca veronca

August 14 2014

ejdzi
2589 b9f9 500
Reposted fromadkagar adkagar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl